Programy pro školy a školky


Nabídka besed Husovy knihovny Říčany v oddělení pro děti:

Na besedy je vyhrazeno pondělí dopoledne, kdy je knihovna uzavřena pro veřejnost.
Rozvrh: první beseda 9 - 9.45, druhá beseda 10 - 10.45 hodin

Informatika, Poprvé v knihovně: pro mateřské školy

První seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu.

Beseda trvá 45 minut.

Informatika, Podruhé v knihovně: pro 1. - 2. třídy základních škol

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu a napíší krátký kontrolní test.
Beseda trvá 45 minut.

Informatika, Cesta k informacím I.: pro 3. - 5. třídy základních škol

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Vyhledávání v knihovnickém systému Clavius. Orientace v knihovně.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu, napíší krátký kontrolní test a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

Informatika, Cesta k informacím II.: pro 6. - 9. třídy základních škol

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Vyhledávání v knihovnickém systému Clavius. Odkazy na weby. Orientace v knihovně.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu, napíší krátký kontrolní test a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská karta: pro 1. - 2. třídy základních škol .......... nové

Dětem bude přečtena knihovnická pohádka a ukázáno, jak se dělá čtenářská karta.
To je list A4 kam si děti poznamenají název knihy, autora, ilustrátora a v bodech popíší oblíbenou postavu z knihy.
Popíší ji několika slovy, napíší, kde se odehrává děj a co nejdůležitějšího se v knize stane.
Na besedu je třeba, aby si děti s sebou přinesly každý jednu knihu, kterou přečetly.

Beseda trvá 60 minut.

Čtenářská dílna: pro 2. - 9. třídy základních škol .......... nové

Třída si může vybrat knihy, se kterými bude chtít pracovat. Je potřeba po domluvě s paní knihovnicí předem zajistit, aby knihy byly v knihovně.
(Čtenářská dílna již proběhla s několika pověstmi od Aloise Jiráska z knihy Staré pověsti české.) 
Dětem budou vybrané knihy představeny. Následně se bude každé dítě samostatně věnovat cca 10 minut čtení.
Přibližně 5 dětí bude vždy číst úryvek ze stejné knihy, který bude předem okopírován a pro děti připraven.
Následně děti společně odprezentují o čem přečtený úryvek byl. Zapojit se musí každé dítě.
Dalším úkolem bude, najít v textu neznámé slovo a pomocí knih a internetu dohledat význam slova.
Každé dítě najde jedno takové slovo a jeho význam všem vysvětlí. Na práci budou mít opět cca 10 minut.
Závěrem nám ve skupinkách odprezentují vše co si připravili.
Čtenářská dílna trvá 45 minut.

Velikonoce: pro mateřské i základní školy

Povídání s prezentací o velikonočních zvycích u nás i ve světě. Testy, vyrábění velikonočních ozdob a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

Vánoce: pro mateřské i základní školy

Povídání s prezentací o vánočních zvycích u nás i ve světě. Testy, vyrábění vánočních ozdob a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

Karel IV.: pro mateřské školy

Povídání s prezentací o Karlu IV. Pohádka, povídání o době a hlavně oblékání za vlády Karla IV.
Tematické omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

Klasické pohádky a říkanky: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol .......... nové

Promítání a čtení klasických pohádek a básniček. S dětmi si budeme povídat o tom, jak se jmenují různá zvířatka
a jaké vydávají zvuky. Potom budou dětem přečteny klasické říkanky z leporel od Josefa Lady.
Dále se děti seznámí s pohádkami Polámal se mraveneček, Neposlušná kůzlátka, Budulínek a Perníková chaloupka. 
Vždy po přečtení pohádky si budeme s dětmi o pohádce povídat, zda dávaly pozor při poslechu čteného textu.
Nakonec si vybarví omalovánky s tématikou přečtených pohádek.
Beseda trvá 45 minut.

Neotesánek - základy společenského chování: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol

Povídání s prezentací knihy Ivony Březinové Neotesánek. Děti se seznámí se základy společenského chování.
Závěrem si vybarví omalovánku s Neotesánkem.
Beseda trvá 45 minut.

Etiketa - základy společenského chování: pro 6. - 9. třídy základních škol .......... nové

Povídání s prezentací o etiketě. Děti se seznámí se základy společenského chování.
Závěrem děti dostanou test, který ověří jejich schopnost zvládat etiketu.
Beseda trvá 45 minut.

Eduard Petiška: pro 2. - 4. třídy základních škol .......... nové

Povídání s prezentací o spisovateli Eduardu Petiškovi se čtením ukázek z jeho knih.
Závěrem děti dostanou test, který ověří jejich schopnost dávat pozor při poslechu čteného textu.
Beseda trvá 45 minut.

Knížka pro prvňáčka: pro 1. třídy základních škol .......... nové

Projekt tradičně vyhlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky). Jedná o spolupráci knihovny a prvních tříd základních škol.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
V rámci projektu přihlášené třídy v období od prosince do května navštíví alespoň dvakrát knihovnu,
kde je pro ně připraven speciální program. Odměnou za úspěšné absolvování projektu děti obdrží několik knih zdarma
a další se dají za zvýhodněnou cenu dokoupit. Vždy se jedná o původní českou novinku,
která byla napsána a ilustrována, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2016/2017 to byla kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

Pasování nových čtenářů: pro absolventy prvních tříd 

Děti si pro knihovnu připraví krátkou ukázku toho co se v první třídě naučily (zazpívají písničku, řeknou básničku).
Knihovnice následně dětem rozdá lístky s krátkými říkánkami a děti předvedou jak se naučily číst.
Dětem bude přečtena rytířská pohádka a ukázána knihovna.
Bude přečtena slavnostní pasovací formule, děti dostanou nové průkazky s ročním členstvím zdarma a pasovací listinu.
Mečem budou pasovány na rytíře knihovního řádu. 
Pasování trvá 60 minut.
Nutné objednávat měsíc předem.

Kontakt: Jana Svobodová, telefon: 323 605 920, E-mail: detske.odd@knihovna.ricany.cz 
V případě zájmu kontaktujte prosím Husovu knihovnu Říčany v oddělení pro děti.